आलोचनात्मक अनपेचड VMware  फ्लोले कर्पोरेटमा असर गर्दछ।

आलोचनात्मक अनपेचड VMware फ्लोले कर्पोरेटमा असर गर्दछ।

एक प्रभावकारी प्रणालीको नियन्त्रण लिनको लागि एउटा आक्रमणकर्ताले लिन सक्दछ कि VMware ले यसको उत्पादनहरूमा एक महत्वपूर्ण जोखिम सम्बोधन गर्न अस्थायी workaround जारी गरेको छ। "पोर्ट ८८४३ मा प्रशासनिक कन्फिगुरेटरमा…Read more →